III Premio Miramar

Do ao

Información de contacto:

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Paseo de la Farola, 13
29016 Málaga

A Fundación Manuel Alcántara e o Colexio de Avogados de Málaga convocaron a terceira edición do Premio Miramar, que ten o obxectivo de estimular a creación literaria de contido xurídico e dar maior visibilidade ao tratamento dos temas legais que habitualmente aparecen nos medios de comunicación.

Poderá postularse ao galardón calquera traballo en castelán e de temática xurídica que sexa publicado nun medio escrito, xa sexa en soporte papel ou digital, entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

O certamen está dotado con 1.000 euros para o artigo. O prazo de admisión dos traballos está aberto ata as 14:00 horas do 13 de outubro de 2017. Os artigos deberán ser enviados por correo postal a: Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Paseo de la Farola, 13. 29016 Málaga, indicando no sobre o nome do premio. 

Máis información nas bases do premio.