Premio Espasa 2019 para traballos xornalísticos

Do ao

Información de contacto:

Premio Espasa
mfrias@espasa.es

A editorial Espasa lanzou a 36.ª edición do Premio Espasa para a difusión de traballos xornalísticos, de investigación ou de divulgación. Poderán postularse ao galardón os escritores de calquera nacionalidade con obras orixinais e inéditas escritas en lingua castelá.

Os traballos deberán enviarse por correo electrónico a mfrias@espasa.es en dous arquivos: un co texto en formato PDF, cuxo título debe corresponder co da obra, e outro, en Word, no que conste o nome do autor, o número de DNI ou pasaporte e o seu domicilio. No asunto do correo é necesario indicar: Premio Espasa.

A admisión dos traballos está aberta ata o 28 de xuño de 2019. O xurado concederá un premio de 30.000 euros. Máis información nas bases do premio.