A Rede de Colexios de Xornalistas rexeita o procedemento seguido para a repartición de cargos na Corporación Catalá de Medios Audiovisuais

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas súmase á denuncia realizada polo Col.legi de Periodistes de Catalunya tras coñecer o procedemento que se levou a cabo para a repartición dos cargos da Corporación Catalá de Medios Audiovisuais ( CCMA).

As posicións de responsabilidade nos medios de comunicación públicas non deben converterse en moeda de cambio entre os partidos políticos, como acaba de suceder na  CCMA, xa que é unha falta de respecto a todos os profesionais que traballan neles e tamén á cidadanía, quen se merece uns medios públicos que cumpran a súa función con independencia e nunca ao servizo de intereses partidistas. Ademais, actuacións como estas comprometen a credibilidade dos medios públicos, polo que a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas esixe aos partidos políticos unha seria reflexión para  desgubernamentalizar e  despolitizar dunha vez por todas aos medios públicos.

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas e o Col.legi de Periodistes de Catalunya coinciden ao insistir en que as inxerencias políticas nos medios públicos son inaceptables e que continuará loitando por eliminalas, xa que os medios públicos son un servizo esencial en democracia. Por esta razón, reclaman que os responsables dos medios públicos escóllanse unicamente a partir de criterios profesionais e que a súa elección estea  desligada dos ciclos electorais.

Así mesmo, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas lembra que esta politización dos medios de comunicación públicos é lamentablemente unha práctica xeneralizada, como se demostrou recentemente cando se fixo pública a ameaza de pechar Canal Sur como moeda de cambio para apoiar ou non a elección do presidente da Junta de Andalucía. Esta proposta non só fai cuestionar a necesidade deste medio de comunicación, con todos os efectos negativos que iso comporta, senón que ademais manifesta un claro desexo dos partidos políticos por controlar a opinión pública.

Por último, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas tamén considera necesario que todos os profesionais fagamos unha seria autocrítica respecto diso para detectar o grao de responsabilidade que tivemos os xornalistas con cargo de responsabilidade por permitir, nalgúns casos, esta politización dos medios públicos e non opoñernos dunha maneira rotunda ante certas actitudes dos partidos políticos. A través desta reflexión e do cambio de certas accións tamén conseguiremos avanzar na  despolitización dos medios públicos do noso país.

Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas constituíuse o 14 de xuño de 2018 e está formada polos nove colexios profesionais de xornalistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castela e León, Cataluña, Galicia, A Rioxa, Murcia, Navarra e País Vasco).

 

REDE DE COLEXIOS PROFESIONAIS DE XORNALISTAS