A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas insta a reforzar o compromiso coa ética profesional no exercicio do xornalismo

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas súmase á conmemoración do día 3 de maio de 2019, data na que a UNESCO celebra a vixésimo sexta edición do Día Mundial da Liberdade de Prensa en case 100 países.

Desde a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas compartimos e apoiamos o lema da celebración deste ano, Medios para a democracia: Xornalismo e Eleccións nos Tempos da Desinformación, e tralas recentes convocatorias de eleccións estamos máis convencidos que nunca do grave desafío que enfrontan os medios de comunicación e os profesionais en periodos electorais, sobre todo dada a crecente desinformación e a desconfianza cara ao noso labor profesional, unha tendencia que se agrava con discursos polarizadores. 

Agora máis que nunca é fundamental a nosa tarefa de informar á cidadanía de todo o que acontece e dotala de ferramentas para fomentar o seu espírito crítico e que poida expresalo nas urnas. E por iso desde a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas non podemos tolerar as inxerencias no noso exercicio por parte de institucións ou partidos, así como a censura, as ameazas de peche ou calquera actitude que acerne o lexítimo dereito á liberdade de información. 

O xornalismo profesional enfronta na actual era dixital o reto de ter un papel máis visíbel e plantar cara á desinformación que chega a través de moi diversas plataformas; de axudar a fortalecer a transparencia cun debate público baseado nos datos e os feitos; e de esixir ás institucións non só garantías legais e políticas para acceder á información, senón tamén compromiso coa verdade. 

Os xornalistas tamén temos un papel fundamental na alfabetización mediática do conxunto da sociedade española a través de iniciativas que teñan especial incidencia no colectivo xuvenil, de maiores e de zonas rurales. 

Do mesmo xeito, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas insta a reforzar o compromiso coa ética e a deontoloxía profesional no exercicio do xornalismo en España, así como a fomentar os valores democráticos, apostando por informacións que aposten pola igualdade e a loita contra a violencia de xénero, a tolerancia, o respecto á diferenza e a integración de todo tipo de colectivos e persoas. 

Lembramos que a defensa da liberdade de prensa pasa tamén pola garantía da independencia das empresas do sector e a pluralidade informativa, á que de ningún xeito contribúen os peches de medios ou os despedimentos de xornalistas.

A precariedade á que se enfrontan os profesionais do noso país que exercen o seu labor nos medios de comunicación -con baixos soldos, horarios que impiden a conciliación laboral familiar e persoal, falta de estabilidade ou recortes de persoal- afecta directamente á calidade da información que recibe a cidadanía e pon en xaque a reputación e a credibilidade das informacións. 

Desde a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas tamén instamos ás institucións e organismos públicos a que dean exemplo á hora de profesionalizar os seus gabinetes de comunicación e garantir a súa independencia, un instrumento que será fundamental na súa relación cos medios e, xa que logo, coa cidadanía.

Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas constituír o 14 de xuño de 2018 e está formada polos nove Colexios Profesionais de Xornalistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castela e León, Cataluña, Galicia, A Rioxa, Murcia, Navarra e País Vasco).

REDE DE COLEXIOS PROFESIONAIS DE XORNALISTAS