Rematado o proceso de renovación das demarcacións do Colexio de Xornalistas

Co resultado das eleccións nas demarcacións da Coruña, Pontevedra, Santiago e Vigo remata o proceso de renovación dos e das representantes territoriais do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. 

As composición das sete demarcacións territoriais do Colexio de Xornalistas proclamadas é a seguinte:

 • Demarcación da Coruña: 
  • Isabel Bravo Francos
  • Marcos Mosquera Domínguez
  • Ángela Fernández Casal
 • Demarcación de Ferrol:
  • Xan Morales Somoza
 • Demarcación de Lugo: 
  • Orestes Currás Ordóñez
 • Demarcación de Ourense:
  • Javier López Fraiz
 • Demarcación de Pontevedra: 
  • Elena Gallego Abad
 • Demarcación de Santiago: 
  • Ainhoa Apestegui Beirain
  • Xan Codesido Varela
  • Xaime Leiro Darriba
  • Daniel Salgado García
  • Bibiana Villaverde Rodríguez
 • Demarcación de Vigo:
  • Lois Herrera Fraile
  • Marta Clavero Francisco

As e os novos representantes das demarcacións xa participaron este sábado 8 de abril en Ferrol do seu primeiro Pleno Territorial. O Pleno Territorial do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia está formado polos membros da Xunta de Goberno e os e as representantes das demarcacións territoriais.

CPXG